Update 11 april 2020

Update maatregelen en consequenties Coronavirus 11 april 2020

Goedendag allemaal,

Na de diverse persconferenties van afgelopen weken is er voor sportverenigingen niet veel veranderd en is het dus afwachten op de besluitvorming op dinsdag 28 april.

Inmiddels ligt het verenigingsleven aardig op z’n gat, maar gelukkig worden er veel initiatieven genomen om toch een beetje contact met elkaar te houden. Erik and familiy een weekendje fietsen om de nieuwe langs de lijn rond te brengen, diverse challenges op social media, en natuurlijk de 1e pubquiz wat een groot succes was. We zitten zeker niet stil, ondertussen wordt ons clubhuis, materiaal ruimte, bestuurskamer en de beruchte sophok wordt weer aangepakt. Op de woensdagen wordt er dus flink gebuffeld.

Het mag duidelijk zijn dat door het wegvallen van alle inkomsten het financieel niet makkelijk is om de (vaste) kosten dekkend te krijgen. Vorig weekend is er vanuit  de penningmeester een schrijve uitgegaan m.b.t. de contributies. Gelukkig is hier goed gehoor aan gegeven, maar zeker nog niet voldoende. Ondertussen is er ook een mail verzonden om nogmaals u te verzoeken om aan de verplichtingen te voldoen. Ook hebben we u in de gelegenheid gesteld om aanspraak te maken op het gedeelte van de contributie. U kunt deze terug vragen aan het einde van het seizoen om de administratie zo makkelijk mogelijk te maken. We weten dat het hier en daar mis is gegaan met het mailen terwijl er bijvoorbeeld al betaald is. Onze excuses hiervoor.

Één van de grootste problemen die we al tig jaren ervaren zijn het innen van de contributies. We zijn dan ook voornemens om de inning op een moderne manier uit te laten voeren door een samenwerking aan te gaan met clubcollect. We hopen met dit besluit fouten te voorkomen en dat een ieder zijn verplichtingen na kan komen. Uiteraard zijn hier spelregels aan verbonden en meer info volgt.

Hoe gek het ook klink, maar ondanks dat we nog in begin april zitten moeten we op sportief vlak  al ons bezighouden met het volgend seizoen, en gezien de omstandigheden is dat een flinke uitdaging. Zoals elk jaar hebben we mutaties binnen de teams, opzeggingen door allerlei redenen en gelukkig ook aanmeldingen door diverse (wervings)acties. Helaas kunnen we nu niet werven waardoor we geen aanwas op die wijze kunnen realiseren. Gelukkig blijven opzeggingen tot op heden uit op een aantal reeds aangekondige na i.v.m. uitéénlopende omstandigheden welke bij het bestuur/tc bekend is.   

Wij als bestuur en breder trekkend de vereniging, hopen wij dat opzeggingen uitblijven en dat we met z’n allen de vereniging in juli/augustus een boost kunnen geven om leden aan te trekken en teams te vormen. Gezien de reacties en het gemis om met vriend(in)en te korfballen en plezier te maken hebben wij daar de volste vertrouwen in. Wat betreft werven van nieuwe leden, als iemand een goed idee heeft horen we dat graag.

We stoppen met het overzicht met het benoemen van activiteiten die niet doorgaan en draaien de boel om. We gaan gewoon aangeven wat wel doorgaat.

  • Eind april/begin mei de tweede editie van de pupquiz op afstand.
  • ALV op afstand juni/juli? (hoe? moeten we nog even verder uitwerken)
  • Bericht van Ozzy gezien op social media een belangrijke mededeling volgt
  •  (bestuurs) overleg op teams
  • Voorbereiding voor het volgend seizoen door de TC

Mochten u inbreng/punten hebben graag mailen naar het secretariaat@ozc-rotterdam.nl of neem contact op met een bestuurder.

Wij hopen u zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd,

Be Safe, het bestuur

Meer nieuws:


Teamindeling seizoen 2024/2025
Paaskamp 2024
Informatie zaal 2023-2024
Wedstrijdschema Najaar veld 2023/2024
CONCEPT OEFENWEDSTRIJDEN VELD ’23 NAJAAR
OZC seizoen 23/24
Voorlopige jeugdteamindelingen seizoen 2023-2024
Bestuursbericht Contributies, GEEN VERHOGING!
Bedank kaart – Japie