Deze website wordt beheerd en onderhouden door Jordi Schipper, voor vragen over de website kunt u een mail sturen naar jordidschipper@hotmail.com.