Hallo,

Via deze introductie wil ik de vertrouwenspersoon (VTP) voor korfbalvereniging OZC aan jullie voorstellen en daarbij enige uitleg geven omtrent het hoe, wat, waarom. Ik ben Cees IJzelenberg, getrouwd, vader, schoonvader, opa, baasje en al meer dan 50 jaar korfballiefhebber. Iedere

sporter, zo ook een korfballer, heeft recht op een veilige omgeving voor de uitoefening van haar of zijn sport. OZC wil daarom ongewenst gedrag, wat een veilige omgeving in de weg staat, voorkomen en desnoods bestrijden. Het

uitgangspunt is dan ook dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd.

Het doel van het vertrouwenswerk is dan ook: Het bijdragen

aan een positieve sportomgeving, in dit geval bij OZC, waarin sporters, korfballers, optimaal kunnen functioneren, presteren, genieten, plezier hebben en zich veilig voelen.

Ongewenst gedrag, wat is dat? Feitelijk maak je dat zelf

uit. Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste mensen normaal, maar af en toe gaat er iets mis. Het kan zijn dat de pleger zich helemaal niet bewust is dat haar of zijn gedrag als ongewenst wordt ervaren. Er overpraten kan dan al helpen, maar soms is dat te moeilijk of trekt iemand er zich niets van aan.

Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn: Dubbelzinnige, uitdagende, vernederende, seksistische, racistische grappen en/of opmerkingen. Handtastelijkheden met een seksuele bijbedoeling horen ook tot ongewenst gedrag, net als pesterijen, discriminatie en vormen van agressie, zowel fysiek als psychisch.

Wat kun je doen? Praat erover !! Je wilt ongetwijfeld dat

het ongewenste gedrag zo snel mogelijk ophoudt. Het is belangrijk om er met iemand over te praten die je vertrouwt. Een vriend, vriendin, teamgenoot, noem

het maar op. Maar ook dus de vertrouwenspersoon. Dit is best moeilijk omdat: je misschien denkt dat de schuld bij jezelf ligt, je je onveilig voelt, je schaamt of je bent bang om erover te praten door welke reden dan ook. Wat moet je zeker niet doen: Blijf niet met je probleem rondlopen, ga er niet van uit dat je schuldig bent en ga er helemaal niet

vanuit dat het vanzelf wel overgaat. Ongewenst gedrag wordt alleen maar erger als je het geen halt toeroept. Ga er nooit vanuit dat er niets aan te doen valt. De ervaring leert dat aanpakken werkt.

Wat kan de VTP voor je doen? Om de “privacy” te waarborgen heeft OZC, in overleg, mij gevraagd als vertrouwenspersoon voor de vereniging te functioneren en ik heb deze taak geaccepteerd. Ik bied een luisterend oor,

kan advies geven, je begeleiden en/of doorverwijzen. Samen kunnen we mogelijkheden bespreken die kunnen bijdragen naar een mogelijke oplossing. Let

wel: De VTP zal het probleem c.q. voorval niet oplossen. Hij zal hulp bieden bij het inschakelen van b.v. een bemiddelaar, benaderen van een gespecialiseerde instantie, ondersteunen bij het indienen van een klacht en/of

aangifte. Maar !! Al dit alles gaat in overleg met jou en er zal niets gebeuren zonder jou toestemming. Wil je b.v. alleen praten dan kan dat uiteraard ook. En !! Alles wat je met de VTP bespreekt is strikt vertrouwelijk. De VTP heeft de

“plicht” tot geheimhouding.

Taken en bevoegdheden VTP Luisteren naar en opvangen,

begeleiden van “slachtoffers”. Het adviseren, voorlichten en informeren van “slachtoffers”. Het analyseren van voorvallen. Gesprekken voeren. Externe deskundigen/vertrouwenspersonen raadplegen met inachtneming van de geheimhoudingsplicht. Bestuur of commissies (on)gevraagd advies geven met inachtneming van de geheimhoudingsplicht. Doorverwijzen.

Wat moet je verder nog weten ? Als een zaak uit de hand

loopt en door deze omstandigheden voor het gerecht komt, vervalt mijn geheimhoudingsplicht. Ik ben getraind en gecertificeerd en zal elke relevante en noodzakelijke training blijven volgen. Ik kan en zal jouw situatie niet voor

je oplossen, maar kan en zal jou wel een luisterend oor bieden, steunen en zo goed als mogelijk begeleiden en adviseren. En dan nog als laatste !! Hoe mij te

bereiken?? Spreek mij aan als je dat uitkomt, als je het wilt of als je het durft.

Zo niet, bel me dan gerust: 0628958053.

Met vriendelijke groet,

Cees - jouw vertrouwenspersoon.