Regels na 1 Juli

Coronaprotocol Korfbalvereniging OZC

Inhoud:

 1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen;
 2. Voor ouders/verzorgers en toeschouwers;
 3. Voor sporters;
 4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers;
 5. Sportkantine, terras en kleedkamers;
 6. Intekenlijst eventueel bron-contactonderzoek;

“Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van de club of van de overheid dan kan U de toegang tot de kantine/terras worden ontzegd. (Schade die de club lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald!)

1. Voor ouders/verzorgers en toeschouwers:

 • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; Dit geldt voor iedereen;
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen

2. Voor ouders/verzorgers en toeschouwers:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Informeer je kinderen over de veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

3. Voor sporters:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt blijf dan ook thuis;
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
 • Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal spelcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • Geen fysiek contact bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie;

4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives;
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijden trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaan en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar of ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en schoonmaak van de materialen;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/ vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out/reservebank;

5. Sportkantine, terras en kleedkamers:

 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • Volg de looplijnen;
 • Maak gebruik van de aangewezen in- en uitgangen;
 • Desinfecteer uw handen bij betreden sportkantine/terras;
 • Bestel uw drankje in de sportkantine volgens de fastservice-richtlijnen

(In de sportkantine: Bestelpunt, afhaalpunt)

 • Bij voorkeur contactloos (PIN) betalen;
 • 1 persoon per tafel/team doet de bestelling aan de bar;
 • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden;
 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan (toeschouwers kunnen aan het hek plaatsnemen. Zo niet? Dan gaat u zitten);
 • U kunt geweigerd worden bij vermoeden van verkoudheid-en/of griepklachten;
 • Was na toiletbezoek grondig je handen;
 • In de kleedkamers houdt U bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand;

(Laat dus de middelste douche vrij)

6. Intekenlijst eventueel Bron-contactonderzoek

Bij de ingang van de sportlocatie zal een intekenlijst liggen. Daar kunt u uw gegevens invullen:

 • Naam;
 • Reden van bezoek;
 • Contactgegevens (NIET VERPLICHT ivm AVG)

Wanneer iemand besmet is met COVID-19 voert de GGD bron- en contactonderzoek uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Bronopsporing
Een medewerker van het team infectieziektebestrijding onderzoekt hoe het coronavirus is opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet.

Contactonderzoek
Bij het contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact heeft gehad. Dat betreft twee dagen voorafgaand aan de klachten, maar vooral op het moment dat hij/zij klachten had. De contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Ook is er specifiek aandacht voor contacten in primair onderwijs en kindercentra

Meer nieuws:


Teamindeling seizoen 2024/2025
Paaskamp 2024
Informatie zaal 2023-2024
Wedstrijdschema Najaar veld 2023/2024
CONCEPT OEFENWEDSTRIJDEN VELD ’23 NAJAAR
OZC seizoen 23/24
Voorlopige jeugdteamindelingen seizoen 2023-2024
Bestuursbericht Contributies, GEEN VERHOGING!
Bedank kaart – Japie