De boel bij elkaar houden.

Voor nu even geen voorwoord in de LDL, maar wel een update waar we op dit moment als vereniging staan. Voor de tweede keer is de competitie voor de breedtekorfbal vroegtijdig beeindigd en gestaakt/uitgesteld voor de wedstrijdkorfbal. Weer geen feestje voor een kampioensteam, in dit geval de C1. Ook ligt het verenigingsleven volledig stil en kunnen we alleen maar trainen, onderlinge oefenwedstrijdjes spelen en de senioren trainen onder beperkende maatregelen. Uiteraard geldt dit voor alle verenigingen, maar het blijft wel een aandachtspunt hoe wij hier als vereniging dit moeten oppakken.

Als eerst willen we als bestuur een ieder complimenteren hoe omgegaan wordt met de opgelegde regels. Iets anders doen zoals we gewend zijn is altijd moeilijk, maar gelukkig laten jullie zien uit het goede hout gesneden te zijn. Het is dan ook voor nu even volhouden totdat we weer als vereniging kunnen functioneren.

Nu is de grote vraag natuurlijk hoe we staan als vereniging in de bizarre tijd. Uiteraard is één van de belangrijkste punten de financiele situatie. Gelukkig kunnen we jullie melden dat we de financien goed in kaart hebben en dat onze penningmeester hier als een havik opzit.

Om te voldoen aan alle maatregelen heeft Boyd en zijn team zijn handen vol en slaagt daar met verve in. De TC heeft het superdruk om te zorgen dat de trainingen worden verzorgd en dat we kunnen beginnen met de zaal trainingen voor nu in aangepaste vorm. Groot compliment aan onze trainers die niet alleen de trainingen verzorgen, maar ook af en toe als motivator moeten optreden wanneer het moreel een beetje wegzakt.

De grootste uitdaging op dit moment voor elke functonaris binnen de vereniging is de vraag hoe we de boel bij elkaar kunnen houden.  De Inkomsten, wedstrijdbeleving, activiteiten, werving nieuwe leden en het complete verenigingsleven met name de sociale contacten liggen stil en is het dus de vraag hoe we hier mee om moeten gaan. We worden een beetje lui en de vele vrije uren die we gedwongen zijn opgelegd worden anders ingevuld. Dus hoe houden we leden binnenboord en gemotiveerd, want daar ligt onze grootste zorg.   

Voor zover deze update. Via onze informatie mogelijkheden houden we jullie op de hoogte en hopelijk kunnen we weer snel als vereniging functioneren.

Het bestuur.

Meer nieuws:


Teamindeling seizoen 2024/2025
Paaskamp 2024
Informatie zaal 2023-2024
Wedstrijdschema Najaar veld 2023/2024
CONCEPT OEFENWEDSTRIJDEN VELD ’23 NAJAAR
OZC seizoen 23/24
Voorlopige jeugdteamindelingen seizoen 2023-2024
Bestuursbericht Contributies, GEEN VERHOGING!
Bedank kaart – Japie