BESTUUR EN COMMISSIES

OZC  clubgebouw
010 – 432 11 89
  Bezoekadres: Enk 190, 3075 VC Rotterdam 
Postadres: Immanuel Kantstraat 170, 3076 DK, Rotterdam
       

 Berichten naar het secretariaat (worden zonodig doorgestuurd).    Klik hier.

Spring direct naar .... Jeugd, Senioren, Scheidsrechter   of   Activiteiten, Sponsoring, Redactie.

 
 
DAGELIJKS BESTUUR
 
 
•  Voorzitter Danny Schipper   T: 010 - 479 47 87 voorzitter@ozc-rotterdam.nl
Vikingoord 47, 3079 RL, Rotterdam      
   
•  Secretaris Cindy Boender
  T: 06 - 8011 2241
secretariaat@ozc-rotterdam.nl
postadres van OZC  >
  Immanuel Kantstraat 170, 3076 DK, Rotterdam 
   
•  Penningmeester :  Vinny Potter   T: 06  -  xx xx xx xx
penningmeester@ozc-rotterdam.nl
Xxxx xx, xxxx xx,  Xxxx   Bank reknr: NL75 INGB 0006 5215 32  
 

 
LEDENADMINISTRATIE    Cindy Boender
 
       
VERTROUWENSPERSOON   Andrea      Tel 06 - 5359 3193
Stuur hier een bericht per e-mail.
Klik hier voor info.
       
VRIJWILLIGERS - coördinatie:   Antonio vdr Biezen. M: 06 - 4198 3255 Stuur een bericht.
       
LEDENWERVING & KORFBALPROMOTIE
  Elza Burg en Jordy Schipper,
Danny Schipper en Bianca Kruit 
en vijwilligers.
welkom@ozc-rotterdam.nl
       


 
ALGEMENE ZAKEN     (Accommodatie, kantine, BSO)
 
•  Voorzitter Algemene Zaken: coördinatie
   alle accommodatie-onderwerpen.
  Boyd IJzelenberg Stuur een bericht.
       
Kantinezaken: Kantinediensten,
    inkoop, beheer bar, keuken en
    kantine(inrichting), e.d.
  Ben Schipper. M: 06 - 1116 9007 Stuur een bericht.
   - Sleuteladres:   Elza Burg. M: 06 - 1323 1720 
       
Accommodatie: coördinatie
   
beheer & onderhoud :
  Boyd IJzelenberg
 
   - Geluidsinstallatie (beheerder):   Jordy Schipper. M: 06 - 4784 7032  
   - Telefoon, internet, e.d.:   Vinny Potter  
   - Gas, water en elektra:   Boyd IJzelenberg
 
   - Onderhoud pand:   Dennis vdn Berg. M: 06 - 3371 4341
 
   
OZC - BSO coördinatie:   Danny schipper. Stuur een bericht.
  


 
TECHNISCHE commissie JEUGD
‼ 11-6-'18: wordt  1 TC voor J en sen; samenstelling wordt nog bekend gemaakt.
 
•  Voorzitter:   Vacant (10-11-'18).  
   - Leden TC-jeugd:   Vinny Potter, Ben Meerman, Bennie Tonnon,
Elza Burg en Marco Burg.
     
+ Wedstrijdsecretariaat jeugd
    ws@ozc-rotterdam.nl
   - Wedstrijdsecretariaat  A t/m C:   Elza Burg.  M: 06 - 1323 1720
of T: 010 - 480 1448
   - Wedstrijdsecretariaat  D t/m F:   Elza Burg.  M: 06 - 1323 1720
 of T: 010 - 480 1448
     
   - Aanzeggingen:  
 
       
+ Trainerscoördinator:   Peter Potter.   
   
   
 TECHNISCHE commissie SENIOREN 
‼ 11-6-'18: wordt  1 TC voor J en sen; samenstelling wordt nog bekend gemaakt.
 
•  Voorzitter en trainerscontacten:    Yvonne Sap. T: 06 - 2956 5205. Stuur een bericht.
   - Algemeen lid:   Michael vdn Berg.
   - Wedstrijdsecretariaat senioren:   Michelle de Vlaam. Stuur een bericht.
   
   
ARBITRAGE commissie (scheidsrechterszaken)  
• Commissie-voorzitter:   Ben Meerman.  
   - Bestuur:   Vinny Potter.  
   - Begeleiding:   Just Riet.  
   - Commissie-lid:   Marco Roeleveld.  
   - Aanzeggen scheidsrechters.:   Dwight van Keeren. M: 06 - 2307 4793 Stuur een bericht.
 
SHIRT commissie   Voorzitter: Vinny Potter. Macron: Danny Schipper.
Secretaris:

 
ONDERHOUD SPELMATERIAAL:   Dennis vdn Berg (06 - 3371 4341) en Rogier Sprong. 
      
ACTIVITEITEN commissie JEUGD
‼ 11-6-'18: AC jeugd en AC sen word één commissie; samenstelling wordt nog bekend gemaakt.

  Jordi Schipper (vz), Melanie van Tienoven,
Sean IJzelenberg, Paddy Winkelhuijzen,
Kyara van Tienoven, Zenne Talman,
Nyssa Saeri, Davey Saarloos en Justin Burg.
     
ACTIVITEITEN commissie SENIOREN
‼ 11-6-'18: AC jeugd en AC sen word één commissie; samenstelling wordt nog bekend gemaakt.

  Dwight van Keeren (voorzitter), Tirza de Jong,
Shelley Roterman, Julia van de Hoek, Eugene Biffé
en Antonio van der Biezen (als adviseur). 
     

 
SPONSORING   pr@ozc-rotterdam.nl
 - Voorzitter:   Danny Schipper.  T: 010 - 479 4787  
 - Leden:   Cindy Boender, Kevin Saeri, Angelique Boender,
Monique Brugman, Suzanne Beekmans, Tineke Heil.
 
     
 - Fondsenwerving:   Elza Burg.  
       
... BOL.com activiteiten:   Wim Immers    Tot  8-8-'18 ... ?
Wordt opgevolgd door Ciska Schipper.
 

 
PR - media contacten    
 - Externe mediacontacten:   Danny Schipper.  T: 010 - 479 4787
 
       
REDACTIE (nieuwsbrief, website, e.d.)      
 - Redactie:   Danny Schipper.  T: 010 - 479 4787
Stuur een bericht.
       
WEBSITE       
 - Website-beheer:   Wim Immers  tot  'nieuwe website' Stuur een bericht.
    vacature sinds 1-1-'17 !  

 
Stuur eventueel een bericht naar het secretariaat, secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Klik hiervoor rechts op gele button.

Direct contact opnemen
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam