Berichten penningmeesterKijk voor de bedragen en regels

op de  contributie pagina.   
 

   

Voldoen van achterstallige (!) contributie.

Zie het belangrijke (!) bericht op de pagina Bericht Bestuur.  
  mei 2018

Contributie. 

Administratie-systeem en betalen.
10 aug. '17 - Marielle Meerman namens de penningmeester.

Onderwerpen: • Administratie • Achterstand •
• Nieuwe bedragen voor de contributie • Rotterdam pas •

klik hier en download hier voor een weergave op A4 formaat (pdf)


Administratie.
In het seizoen 2017-2018 gaan wij het innen van de contributie koppelen aan de ledenadministratie.
Op deze manier kunnen beide zaken via hetzelfde systeem worden afgehandeld, waardoor een en ander hopelijk nog soepeler zal verlopen.

Om te voorkomen dat we aan het einde van het seizoen nog de nodige achterstallige contributie moeten innen, gaan we alle leden per e-mail-factuur herinneren aan de te betalen bedragen.
Betaalt u via een automatische overschrijving en stelt u geen prijs op het ontvangen van een factuur, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen aan:

penningmeester@ozc-rotterdam.nl

Wij hebben op basis van de betalingen gedurende de voorgaande seizoenen alle leden ingedeeld in groepen: betaling per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand.
Op basis van deze indeling zullen ook de facturen worden verzonden.

Achterstand.
Overigens zijn er nog een aantal leden die hun contributie voor het seizoen 2016/2017 niet (volledig) hebben betaald. Wij willen deze leden nogmaals vriendelijk verzoeken om het openstaande bedrag zo snel mogelijk te betalen, om eventuele sancties te voorkomen.

Nieuwe bedragen voor dit seizoen.
Let op, voor het seizoen 2017-2018 zijn de contributiebedragen licht verhoogd. Wij vragen u om bij automatische overschrijving het bedrag te controleren en indien nodig aan te passen.

Ouders, let op !

Wij willen u vragen goed te kijken in welke leeftijdscategorie uw kind valt. Dit kan in een nieuw seizoen anders zijn.

KLIK HIER  en ga naar de pagina 'contributie'.
 

Rotterdam Pas.
Wist u dat OZC aangesloten is bij de Rotterdampas ?
Als u in het bezit bent van een Rotterdampas kunt u € 25 korting krijgen op de jaarcontributie.

Wilt u hiervan gebruik maken.
Geef dan het nummer van uw Rotterdampas door via de e-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl .
 
Dit nummer staat naast de pasfoto op de pas en bestaat uit 6 cijfers. Als dit niet goed leesbaar is, kunt u het ook uit de barcode halen.
Het zijn dan de laatste 6 cijfers van de barcode.

U kunt zelf bij het overmaken van de contributie
het bedrag met € 25 verminderen. Graag hierbij
vermelden dat u gebruik maakt van de korting
van de Rotterdampas.

    

 

aug. 2017
Marielle
 

Dringende oproep van de penningmeester.
16 juni 2017

 

Er is helaas nog steeds een aantal leden en niet spelende leden waarvan de contributie nog NIET (volledig) is betaald.

Betalingen moeten voor 1 juli 2017 binnen zijn.
Dan is het einde van het seizoen.

Voorkom een dure aanmaning !
Indien betalingen niet binnen zijn in juni en er geen contact is opgenomen met de penningmeester, volgt er een AANMANING.  Deze aanmaning kost € 25.
Dit komt bovenop het nog te betalen contributiebedrag.

Doe jezelf en voor de penningmeester een plezier en zorg ervoor dat deze maand alles betaald is.

Mochten er problemen zijn met de betaling, neem dan met spoed contact op met de penningmeester.
(Gesprekken met de penningmeester zijn vertrouwelijk.)

Kijk op de pagina 'bestuur en commissies' voor de gegevens
(tel / email).

Contributie betalingen moeten worden overgemaakt
op rekening ... 

NL75 INGB 0006 5215 32

Ten name van:  Overkanters Zuiden Combinatie OZC.

 

De contributie-bedragen staan op de pagina:

lidmaatschap en contributie


Penningmeester OZC,
Annelies Kerkum


 
  Annelies
     
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam