VOG informatie

 

VOG bericht.

Goedendag OZCers,

Het seizoen is al volop begonnen met name in de voorbereiding en dan wordt het zaak om de puntjes op de welbekende i te zetten.

Zoals bekend dient iedere trainer of degene die een functie bekleedt binnen OZC in het bezit te zijn van een VOG. Deze zijn door Bobbie aangevraagd en via Justis hebben degene een mail gehad om de aanvraag te activeren.

Als je dit nog niet heb gedaan graag dit met spoed doen. Het kan zijn dat de aanvraag langer als 30 dagen zijn verstreken, dan moet de aanvraag door bobbie opnieuw gedaan worden.

Heb je de VOG wel in je bezit deze met spoed inscannen en mailen naar bobbie met emailadres "j.meer496 bij upcmail.nl" (pas even aan s.v.p.).

Bekleed je een functie en heb je geen mail gehad van Justis graag dit even melden, zodat we de procedure in gang kunnen zetten.
Het verzoek is om je eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen en zorg te dragen om dit te regelen en af te handelen.

Mvg Het bestuur
Danny Schipper
21 aug 2015

 


 


VERKLARINGEN OMTRENT GEDRAG - VOG -
18 juli 2015

Algemene informatie.
NOC NSF: De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

VOG en OZC.
Zoals al eerder bekend is gemaakt (o.a. tijdens de ledenvergadering) vraagt OZC een VOG aan voor o.a. personen die tijdens hun (vrijwilligers)werk in aanraking komen met jeugd.
Onlangs is OZC begonnen met het indienen van de aanvragen voor een VOG voor ongeveer 35 personen.

Zoals een aantal OZC’ers reeds hebben ervaren is er aan een aantal OZC-leden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een mail gestuurd met het verzoek de aanvraag voor de VOG af te ronden. De aanvraag betreft het uitvoeren van een functie van Vrijwilliger binnen onze vereniging.
Deze stap is het laatste in de vele die we al gezet hebben om binnen onze vereniging een preventief beleid te voeren m.b.t. de begeleiding met minderjarigen en sporters met een verstandelijke beperking.
Deze stap hebben we gezet om de volgende redenen. Het bestuur vindt het een verplichting jegens onze leden om alle middelen in te zetten om een ieder in staat te stellen veilig te kunnen sporten. Uiteraard staat onze huisreglement hierin centraal en onze sociale controle.

Met het stellen dat iedere vrijwilliger, die betrokken is bij minderjarigen, een VOG dient te hebben zetten we het laatste stapje naar wat mogelijk is. De rest is natuurlijk aan ons zelf; want een VOG is natuurlijk geen 100%-garantiestempel.

Een eerdere stap hebben we gezet door, binnen de vereniging, een tweetal vertrouwenspersonen aan te stellen bij wie alle leden terecht kunnen. Zij werken onafhankelijk van het bestuur en acteren dan ook als zodanig. Andrea Kole en Bianca Mulders hebben zich beschikbaar gesteld om deze belangrijke functie te gaan vervullen. Zij zullen zich de komende tijd (functioneel) aan jullie voorstellen.

Ter nadere informatie.
Het bestuur heeft besloten een VOG verplicht te stellen wanneer de volgende functies binnen OZC worden bekleed.
- Het trainen, coachen en begeleiden van een jeugdteam.
- Bestuursleden, Technische commissie leden jeugd.
- Kampbegeleiders.
- Vrijwilligers die betrokken zijn met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking.

Wat te doen na het aanvragen ?
Wanneer de aanvraag is gedaan krijgen de betrokkenen een bericht van Justis 1) dat de aanvraag van de VOG kan worden bevestigd (m.b.v. je digid).
Stuur direct na ontvangst van de (papieren) VOG s.v.p. een gescande versie per e-mail naar Bobbie v.d. Meer. 2)
In het kader van de privacy is Bobbie aangesteld als beheerder van de VOG’s binnen de verenging.

Het bestuur wil benadrukken dat het nemen van dit besluit, om de VOG in te voeren, niet gebaseerd is op negatieve ervaringen binnen de vereniging, maar om ’vervelende’ situaties in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten en om onze kinderen in een veilige omgeving te kunnen laten sporten.

Met sportieve groeten,
namens het bestuur,
Danny Schipper

1) De behandelende afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
2) j.meer496 @ upcmail .nl

 


 

 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam