Berichten bestuur

Bij elke vergadering van het (dagelijks) bestuur is het eerste kwartier
gereserveerd als inloopkwartier. Een ieder kan dan vrij inlopen
om vragen te stellen.  Het dagelijks bestuur komt eens per veertien
dagen op de dinsdag bij elkaar.


 
    
     

OZC en de wet op de privacy.
Bestuur: 27 mei 2018.   (weergave van de e-mail)
   

 

Van: OZC Voorzitter
Verzonden: zondag 27 mei 2018 15:36
Aan: OZC relaties (via redactie ozc)
Onderwerp: OZC en de Privacy wetgeving

Goedendag OZC'ers,
Waarschijnlijk zijn de afgelopen dagen de AVG meldingen, van diverse bedrijven e.d., u niet ongemerkt voorbijgegaan.
Ook de vereniging OZC moet uiteraard voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Op zich is het een goede zaak, dat u weet dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Onze web-redacteur heeft de website aangepast om u volledig inzicht te geven omtrent uw gegevens en lidmaatschap. U vind alle informatie via de pagina lidmaatschap en contributie.

 

Via bovenstaande pagina vind U belangrijke informatie
omtrent uw lidmaatschap, contributie en ander belangrijke verenigingszaken.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Eén van de belangrijkste vragen omtrent de AVG was:
"Mag een vereniging (OZC) informatie plaatsen op social media (website, Facebook etc.). Dan gaat het over o.a. wedstrijdverslagen, wedstrijdaanwijzingen, foto’s en
video’s, en dergelijke.

Het antwoord hierop is ja.
Voor verenigingen valt dit onder gerechtvaardigd belang en hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan
een individueel lid (of ouder, indien het lid onder de 16 is).

Voorwaarde is wel dat dit punt voorgelegd wordt aan het hoogste orgaan van de vereniging: de Algemene Leden Vergadering.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Danny Schipper.

 


Verstuurd via de redactie OZC op 27 mei 2018.


Zie OOK de pagina "lidmaatschap en contributie"


 

 

mei 2018.


Voortgang van uw lidmaatschap.

15 mei 2018

We naderen het einde van een seizoen.
 
OZC heeft voor afloop  van het seizoen de nodige informatie nodig over de voortgang van uw lidmaatschap.  Het lidmaatschap begint op 1 juli en duurt minimaal één jaar !
 
Uw lidmaatschap gaat door zo lang u niet opzegt.

Uiteraard hoopt het bestuur dat u, na het zo succesvolle seizoen, OZC-lid blijft.


OZC heeft uw info nodig ! 

Opzeggen moet tijdig gebeuren omdat:

 • OZC dit ook met de bond moet kunnen regelen.
   
 • OZC moet per jaar een bijdrage aan de bond betalen. Het aantal leden per 1 juli bepaalt de hoogte van het bedrag dat OZC aan het KNKV moet betalen.
   
 • De voorbereidingen voor de team-indeling voor het volgend seizoen moeten kunnen beginnen.

Uiteraard hoopt het bestuur dat niemand wil gaan stoppen en dat er alleen nieuwe leden bij komen.
Stopt u als spelend lid ? Denk dan eens aan een ander lidmaatschap: 'niet spelend lid' of 'donateur'.

 

Geef OZC voor 1 juni bericht !  

Maar wilt u aan het eind van het seizoen stoppen ? 
Geef dat dan VOOR 1 JUNI door !

Dat kan per e-mail. Klik op onderstaande link.
E-mail lidmaatschap van OZC.
(Geef volledige naam en adres op.)

Lees meer over lidmaatscap en contributie. 


 

 

 

 

 

E-mail bericht "contributie'


Op 18 april is, per e-mail, een bestuursbericht over het onderstaande gezonden.
Klik hier om het bericht in te zien. 

Contributie

geplaatst op 29 mrt '18   (22:50)

Klik hier voor een pdf-versie van dit bericht  op A4-formaat.

 

Het bestuur van OZC wil een ieder aanspreken op hun eigen verantwoordelijk omtrent het betalen van de contributie van anderen of voor hunzelf.
Het kost enorm veel tijd en uiteindelijk frustratie om achter leden aan te “jagen” om de contributie op tijd binnen te krijgen.
We doen via deze wijze met klem een beroep op uw eigen verantwoordelijk om de contributie op tijd en het juiste bedrag te betalen en zelf hierin proactief te acteren.

Mogelijk bij het lezen zal u misschien uw schouders optillen en afvragen waarom wij als bestuur deze mailing naar u toesturen.

Onderstaand zullen wij u kort meenemen en informeren wat e.e.a. inhoud welke betrekking heeft op de contributiegelden.

1. De zaalkosten dienen betaald te worden.
2. De bondskosten dienen betaald te worden.
3. De energiekosten moeten betaald worden.
4. Het onderhoud van het pand moet betaald worden.
5. De afvalkosten moeten betaald worden.
6. Aanschaf van materiaal en materieel.
7. Goed overzicht hebben van de in en uitgaven.
8. Efficiënt inzet van vrijwilligers en de vele uren die hier
     in worden gestoken.
9. Enzovoorts.

Zomaar een aantal voorbeelden en daarbij dienen deze kosten gelijk betaald te worden zodra deze verplichtingen zijn aangegaan.
U kunt begrijpen dat als de contributie achteraf of te laat wordt betaald, de kosten en baten scheef gaan lopen en het resultaat pas in het nieuwe seizoen in orde is.
Dit kan tot gevolgen hebben dat we geen investeringen kunnen doen, immers geld wat je niet heb kan je niet uitgeven.

Ook hier een aantal voorbeelden.

• Geen materiaal aanschaf.
• Geen wedstrijdshirts of niet voor aanvang nieuwe seizoen.
• Geen activiteiten die geen geld opleveren voor de  vereniging.
• Geen extraatjes.
• Geen ……. enzovoorts.

Om het nog interessanter te maken willen wij u meenemen in een aantal voorbeelden waarom het zo veel tijd kost om de contributie van +/- 250 leden op tijd en met de juiste bedragen binnen te krijgen.

 • De maandelijkse bedragen die worden overgemaakt. Helaas zijn dit soms niet de juiste bedragen omdat deze niet worden aangepast.
 • De regeling met de Rotterdampas. 
 • De regeling jeugdfonds. 
 • De betalingsregelingen met leden. 
 • De diverse toezeggingen die niet nagekomen worden.
 • Hoogte van de contributie op leeftijd onder de aandacht brengen. 
 • En natuurlijk de leden die niets laten horen en dus regelmatig geïnformeerd moeten worden. 
 • En de trieste constatering dat van alle faciliteiten en sportmogelijkheden gebruikt wordt gemaakt zonder te betalen terwijl men weet dat men contributie plichtig is.

 

U ziet een heel relaas wat contributie inhoud en welke moeite gedaan moet worden om financieel gezond te blijven.
Voor de duidelijkheid hier is de ledenadministratie en penningmeester uren per week mee bezig om uw administratie bij te houden en dat kan niet de bedoeling zijn.

We willen allemaal dat onze vereniging groeit en bloeit en daar hoort deze verplichting ook bij.

U kunt via de hieronder staande link bepalen welke juiste bedragen moeten worden overgemaakt. lidmaatschap_contributie

Mariëlle heeft een mailing verstuurd naar degene die bovenstaande betreft en hierbij het dringende verzoek gehoor te geven en tot actie over te gaan.

 Mocht u het juiste bedrag op de juiste datum overmaken: u kunt dit bericht als informatief beschouwen. ;)

Hopend een ieder voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er nog onduidelijkheden zijn, dan weten jullie mij ongetwijfeld te vinden.

Met sportieve groeten,
Danny Schipper


 

 

 

 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam