Afspraken kantine gebruik

 

Afspraken gebruik van kantine en bar/keuken.   

5 augustus 2015

Klik hier en lees de tekst in een pdf-bestand.

1.  Inkoop-, verkoopprijzen en netto winst.

 • Vorig seizoen zijn alle inkoopprijzen in relatie tot verkoopprijzen bekeken en geconstateerd dat de inkoopprijzen niet of nauwelijks gestegen zijn t.o.v. vorig seizoen.
 • Echter willen we de inkoop strakker organiseren. Inkoop kan alleen door de kantinebeheerder gedaan worden.
 • Bijzondere activiteiten of ander assortiment tijdig aangeven bij de kantinebeheerder. Dit kan altijd voor speciale activiteiten.
 • Bonnen van anderen voor inkopen worden niet geaccepteerd tenzij in overleg met de kantinebeheerder en/of de penningmeester.
 • Op basis van de huidige inkoopprijzen hoeven de verkoopprijzen vooralsnog niet aangepast te worden.

2.  Concrete afspraken over “gratis drankjes” en nadere afspraken over aantal uit te geven consumptiebonnen bij activiteiten.

Gebleken is dat de afspraken in de loop der tijd “enigszins verwaterd” zijn en dat nu het moment daar is om de teugels weer aan te trekken en de afspraken weer helder op papier te zetten en naar een ieder te communiceren.

De afspraken zijn:

 • Voor iedere commissie geldt (dus ook voor bestuur en redactiecommissie etc) dat men gratis koffie en thee mag gebruiken, maar dat alle andere drankjes betaald moeten worden.
   
 • Dit geldt ook voor het barpersoneel: koffie en thee is gratis, drankjes en eten moeten betaald worden. Indien men langer dan 2 uur bardienst heeft, is het toegestaan om één flesje frisdrank te nemen. Eten moet te allen tijde zelf betaald worden.
   
 • Scheidsrechters kunnen inmiddels 3 drankjes krijgen: bij aankomst koffie of thee, in de rust een drankje naar keuze, na de wedstrijd een drankje naar keuze.  Eten moeten zij zelf betalen.
   
 • Trainers/leiding: alleen gratis koffie en thee.
   
 • Bij activiteiten worden consumptiebonnen uitgedeeld aan diegenen die organiseren: maximaal 2 consumptiebonnen p.p. die een bijdrage levert aan de activiteit. Dit geldt ook voor barpersoneel bij activiteiten. Vrienden/vriendinnen, familie die gezellig meekomen, krijgen géén consumptiebonnen van OZC of gratis drankjes.
  Bandjes die gratis optreden eveneens max. 3 consumptiebonnen p.p. tenzij anders overeengekomen met de penningmeester.
   
 • Gratis wat kaas/nootjes/klein hapje bij bepaalde activiteiten is toegestaan,
  mits met mate! Het is geld van OZC en daar moeten we met elkaar alert op zijn. Inkoop via de kantinebeheerder.
   
 • Elkaar helpen en ondersteunen bij het aanspreken op “gratis” gebruik consumpties en verwijzen naar de afspraken.
   
 • Er wordt geen drank mee naar huis genomen. Door niemand. Ook al is dit betaald. Dit om beeldvorming en eventuele “praatjes” voorkomen.
  Drank wordt bij OZC geconsumeerd en betaald.

 

3.  Nadere afspraken over afrekenen consumpties.

 • Indien je geen bardienst hebt, kom je niet achter de bar. Zelf pakken is uit den boze. Altijd via dienstdoende of aanwezige verantwoordelijke voor de bardienst.
   
 • Er moet direct afgerekend worden. Indien men geen geld bij zich heeft, of op een later moment wil betalen, is dit niet toegestaan en krijgt men geen consumpties.
   
 • Jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar.
   
 • Van iedere bardienst per dag maken diegenen die laatste bardienst draaien met zijn 2-en de kas op en de verantwoording. Er wordt een briefje gemaakt met inhoud van de enveloppe, ondertekend door 2 personen en de gesloten enveloppe wordt met sleutels bij het sleuteladres afgeleverd. Dit geldt zowel voor het veld als in de zaal. Per dag een enveloppe met baromzet en geteld door diegenen die afsluiten en kas opmaken. Bij voorkeur telkens met 2 personen.
   
 • Tenminste één keer per week worden alle enveloppen met baromzet bij de penningmeester ingeleverd.

 

4.  Nadere afspraken gebruik kantine door leden voor feestjes.

 • Alleen leden kunnen gebruik maken van de kantine voor bijzondere gelegenheden.
   
 • Gezorgd moet worden voor barpersoneel van OZC, die de gebruikte consumpties turven. Afrekenen via de penningmeester. Overzicht gebruik consumpties naar de penningmeester.
   
 • Alle drankjes (dus ook bier en wijn) worden op basis van de geldende verkoopprijzen afgerekend via de turfstaat.
   
 • Voor gebruik kantine wordt een bijdrage gevraagd van  € 75 euro.
  Donatie daarnaast mag.
   
 • Voor gebruik muziekinstallatie en daarbij behorende verlichting moet € 75 euro betaald worden.
   
 • Tijdig penningmeester, inkoop, schoonmaak en zo nodig bso informeren van gebruik kantine voor activiteiten en feestjes.

 

5.  Nadere afspraken voor verkoopprijzen bijzondere activiteiten.

In overleg met de penningmeester kunnen voor bijzondere activiteiten (bijv.
Live en rock avond) de prijzen aangepast worden voor die speciale avond. Daarbij geldt dat prijzen alleen verhoogd mogen worden en niet verlaagd!

Inkoop voor alle activiteiten lopen via de kantinebeheerder, tenzij men anders afspreekt met de beheerder.

 


  Het bestuur - 5 augustus 2015.


 

 

 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam