LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE

Klik hier en 'spring' direct naar de bedragen.

 


 

Informatie, aanmelden (inschrijven),
wijzigen, afmelden, contributie.

 

Privacy statement.

Het bestuur heeft de leden, middels een e-mail op 27 mei '18, bericht over de nieuwe privacy wetgeving, die per 25 mei '18 inging. (AVG = 'Algemene Verordening Gegevensbescherming').

OZC heeft een (voorlopig) 'Privacy Document' beschikbaar.
Dat document (pdf) kunt u HIER ophalen en lezen.
OZC besteed ook nu aandacht aan privacy van de leden.

(Het bestuur 27 mei 2018)


 

Informatie.  

Wie zijn wij ? En wat doen wij.  Lees de informatie over de vereniging op deze pagina.

Wij raden u aan om u eerst orienteren en bij OZC langs komen om kennis te maken.
Wellicht komen we tot een afspraak over proeftrainen.
U kunt ook een e-mail een e-mail naar de vereniging (secreatriaat) sturen.
 
Pas als u er van overtuigd bent om lid te worden schrijft u zich formeel in.

 

Aanmelden. Inschrijven (als lid).

Aanmelden moet schriftelijk gebeuren.
Behalve dat OZC zich verplicht u leuke en sportieve zaken zal bieden heeft ook u een verplichting ten opzichgte van de vereniging. Bijvoorbeeld het betalen van de contributie.

Open het aanmeldingsformulier (pdf bestand) ...  HIER.
Downloaden, opslaan, openen, invullen, afdrukken en inleveren.

 

Wijzigen.  

Stuur je mutaties altijd naar het secretariaat van OZC !

 • Opgave nieuwe leden, opzeggingen, wijzigingen (o.a. spelend / niet-spelend), adreswijzigingen en andere administratieve mededelingen.
   
 • Stuur een e-mail.  Of kijk voor het postadres van het secretariaat op deze pagina.

 

Opzeggen. Opzeggen als lid.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 • Het spelend lidmaatschap opzeggen moet voor 1 juni gebeuren.
  Voor niet-spelende leden geldt een termijn van 3 maanden. (INFO).
   
 • Zegt u op als spelend lid, overweeg dan een lidmaatschap als niet-spelend lid.
 
 

Betaling. Contributie.

Contributie betalen moet vooraf !

 • Alleen na tijdige betaling is men speelgerechtigd. 
 • De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de hoogte van de te betalen bedragen.

Toelichting m.b.t. betaling.

 • Als bij contributie-achterstand niet tijdig overleg met het bestuur wordt gepleegd,
  worden kosten voor een aanmaning in rekening gebracht. Lees de 'spelregels' !
 
 

logo jeugdsportfondsJeugd Sport Fonds.  

 • Alle kinderen moeten kunnen sporten ongeacht de financiële situatie thuis.
  Het Jeugd Sport Fonds kan daar mee helpen. 
   
 • Lees de informatie op de OZC-pagina Jeugd Sport Fonds.  
  Of klik op het logo 'Jeugd Sport Fonds' voor algemene info.
   

 

Contributie bedragen.  

De contributiebedragen zijn per 1 juli 2018 gewijzigd. De bedragen voor dit seizoen zijn
op de LEDENVERGADERING ter GOEDKEURING aan de AANWEZIGE LEDEN voorgelegd.

 • Het rekeningnummer van OZC is NL75 INGB 0006 5215 32    ING bank
   
 • Indien van toepassing, pas je automatische betaling aan ‼
   
 • Lees ook de "spelregels" onderaan deze pagina.    klik-hier 

 

Voor degenen die nog achterstand hebben ....  de OUDE contributie staat HIER.

 


 

    

 

Contributie Spel Regels.

 • Contributies dienen in principe vooraf betaald te worden, dus aan het begin van het seizoen.
  Contributies kunnen ook in termijn betaald worden: per maand, per kwartaal, per halfjaar.
   
 • Leden, donateurs, ouders moeten zelf zorg dragen voor betaling van de contributies.
  Er worden geen facturen of acceptgiro’s verstuurd.
   
 • Indien na een half jaar nog niets is betaald, komt een eerste herinnering.
   
 • Mochten er problemen zijn om de contributie te betalen, dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de penningmeester.
  Er kunnen altijd afspraken gemaakt worden over andere betalingstermijnen.
  Klik hier en start uw e-mail.
   
 • Niet betalen is niet spelen.
  In het bestuur is afgesproken, dat als spelende leden aan het begin van het seizoen de contributie van het seizoen ervoor nog niet hebben betaald, er niet mag worden gespeeld voordat alles is betaald, dan wel dat er contact is opgenomen met de penningmeester voor het maken van nadere afspraken over betalingstermijnen.

Ook de penningmeester moet de rekeningen van OZC op tijd kunnen betalen.
Help de penningmeester daarbij.  Maak de contributie zo snel mogelijk over. 

 

Namens het bestuur van OZC,
Annelies Kerkum
1 juli 2007

 


 


Naar bovenzijde pagina.

 

 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam