LEDEN vergadering

 
ALV najaar 2018


Het bestuur nodigt u uit om 

op dinsdag 18 december '18

de ALV bij te wonen


in het clubhuis van OZC.
 
Aanvang 20:00 uur !
 

Via deze wijze informeert het bestuur u van de
actuele zaken die spelen binnen OZC.

Ook wordt u in staat gesteld vragen te stellen.
 

Het bestuur en vele commissies zijn achter de schermen
hard bezig om de club op een hoger nivo te brengen.
 
Het is dan essentieel om met elkaar in gesprek te gaan
of we op de goede weg zitten en of niet.
 

Uw inbreng is dan ook belangrijk en zeer gewenst.

  

 

DINSDAG
 
18 december
 
20:00 uur
 
BEGINNEN

 

 

 


ALV is niet ENG

A               E
L   is niet   N
V              G

KLIK OP onderstaand PLAATJE en download
 
DE AGENDA VAN 18 DECEMBER 2018

   

 
   
   

   

 


 

VORIGE VERGADERING ...

-----

     

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  -  18 JUN '18    

 

Geplaatst 22 mei '18   (red.)

Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 

maandag 18  juni 2018.
Aanvang 20:00 uur
Locatie: OZC Clubgebouw.


 

Aanvulling. (red. 17-6--'18)

Agenda. 

 

De agenda

 

1. Opening                                                                                        20:00 uur

2. Mededelingen.                                                                             20:05 uur

2. Ingekomen stukken.                                                                 20:20 uur

3. Vaststellen notulen ALV 20 November 2017.                       20:30 uur

 4. Herverkiezing bestuursleden                                                  20:35 uur

 5. Bespreken jaarverslagen commissies                                 20:45 uur

a)    Technische Commissie Senioren (Yvonne)
b)    Technische Commissie Jeugd (Ben M)
c)    Werving commissie (Elza)
d)    Activiteiten Commissie Senioren (Dwight)
e)    Activiteiten Commissie Jeugd (Jordi)
f)     Kantine zaken (Ben S)
g)    Algemene zaken (Boyd)
h)   PR & Sponsor Commissie (Cindy)        

6. Voorlopige begroting 2017-2018                                              21:15 uur

- contributie verhoging
- contributie betalingen         inning via derden

7. Toelichting opzet nieuwe Technische Commissie              21:30 uur

 8. Rondvraag.                                                                                    22:00 uur

 9. Sluiting.                                                                                          22:30 uur

 

Klik hier voor de agenda als pdf-bestand. (downloaden).

 


De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar. Belangstellenden die eerder in het bezit van de financiële stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij het secretariaat via een e-mail

Mochten er vragen zijn die een voorbereiding vergen, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen, zodat de behandeling tijdens de vergadering bevredigend kan verlopen.

 

 

  ALV is niet ENG

   
   
Verslag.Xxxx.
Xxx.

 

 

1 december 2011.
M'nir
de Uil 

 


   

   

 

 

 

 

 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC
• voor al uw verzekeringen •
klaverblad

 

Macron: leverancier van OZC
• macron vandergijp •
ozc kledingsponsor

 

ga via OZC •> naar  bol.com
Start je aankopen via OZC

 

Schilderwerken
grashoff

 

Zonwering enz.
John Roodzant

 

Electra & Elektronica
Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Autowassen
BOB Autowas

 

Personeelsdiensten
meerdere vestigingen
RAAAK Personeel

 

Fysiotherapie
blessure ? gratis spreekuur
Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Fotografie
Linda Pomp
digifotografie linda

 

 

Kinderopvang
o.a Enk 192 (en 190)
bso KindeRdam