Berichten penningmeester

  Kijk voor de bedragen en regels op de   contributie pagina.  
       
       
  Voldoen van achterstallige (!) contributie.    
  Zie het belangrijke (!) bericht op de pagina Bericht Bestuur.  
       
   
 
   
       
  Contributie.  Administratie-systeem en betalen.  


10 aug. 2017


klik hier en
download
hier
voor een weergave op A4 formaat
(pdf)


 

  10 aug. '17 - Marielle Meerman namens de penningmeester.   
   
Onderwerpen: • Administratie • Achterstand •
• Nieuwe bedragen voor de contributie • Rotterdam pas •


 
 

Administratie.
In het seizoen 2017-2018 gaan wij het innen van de contributie koppelen aan de ledenadministratie. Op deze manier kunnen beide zaken via hetzelfde systeem worden afgehandeld, waardoor een en ander hopelijk nog soepeler zal verlopen.

Om te voorkomen dat we aan het einde van het seizoen
nog de nodige achterstallige contributie moeten innen,
gaan we alle leden per e-mail-factuur herinneren
aan de te betalen bedragen.
Betaalt u via een automatische overschrijving
en stelt u geen prijs op het ontvangen van een factuur,
dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen aan:
penningmeester@ozc-rotterdam.nl

Wij hebben op basis van de betalingen gedurende de voorgaande seizoenen alle leden ingedeeld in groepen:
betaling per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand.
Op basis van deze indeling zullen ook de facturen worden verzonden.

Achterstand.
Overigens zijn er nog een aantal leden die hun contributie
voor het seizoen 2016/2017 niet (volledig) hebben betaald.
Wij willen deze leden nogmaals vriendelijk verzoeken
om het openstaande bedrag zo snel mogelijk te betalen,
om eventuele sancties te voorkomen.

Nieuwe bedragen voor dit seizoen.
Let op, voor het seizoen 2017-2018 zijn de
contributiebedragen licht verhoogd.
Wij vragen u om bij automatische overschrijving
het bedrag te controleren en indien nodig aan te passen.

Ouders, let op ! Wij willen u vragen goed te kijken
in welke leeftijdscategorie uw kind valt.
Dit kan in een nieuw seizoen anders zijn.

KLIK HIER  en ga naar de pagina 'contributie'.
 

Rotterdam Pas.
Wist u dat OZC aangesloten is bij de Rotterdampas ?
Als u in het bezit bent van een Rotterdampas kunt u € 25 korting krijgen op de jaarcontributie.

Wilt u hiervan gebruik maken.
Geef dan het nummer van uw Rotterdampas door
via de e-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl .
Dit nummer staat naast de pasfoto op de pas
en bestaat uit 6 cijfers.
Als dit niet goed leesbaar is, kunt u het ook
uit de barcode halen. Het zijn dan de laatste 6 cijfers
van de barcode.

U kunt zelf bij het overmaken van de contributie
het bedrag met € 25 verminderen. Graag hierbij vermelden
dat u gebruik maakt van de korting van de Rotterdampas.

 
 
 
   
       
   
 
   
       
       
     
16 juni 2017
  Dringende oproep van de penningmeester.  
     
 

Er is helaas nog steeds een aantal leden en niet spelende leden waarvan de contributie nog NIET (volledig) is betaald.

Betalingen moeten voor 1 juli 2017 binnen zijn.
Dan is het einde van het seizoen.

Voorkom een dure aanmaning !
Indien betalingen niet binnen zijn in juni en er geen contact is opgenomen met de penningmeester, volgt er een AANMANING.
Deze aanmaning kost € 25.
Dit komt bovenop het nog te betalen contributiebedrag.

Doe jezelf en voor de penningmeester een plezier
en zorg ervoor dat deze maand alles betaald is.

Mochten er problemen zijn met de betaling,
neem dan met spoed contact op met de penningmeester.
(Gesprekken met de penningmeester zijn vertrouwelijk.)

Kijk op de pagina 'bestuur en commissies'
voor de gegevens (tel / email).


Contributie betalingen moeten worden overgemaakt
op rekening ... 

NL75 INGB 0006 5215 32

Ten name van:  Overkanters Zuiden Combinatie OZC.

 
 
 

De contributie-bedragen staan op de pagina:

lidmaatschap en contributie


Penningmeester OZC,
Annelies Kerkum 
 


 

 
       
 
 
   
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC

klaverblad
• voor al uw verzekeringen •
 

 

Macron: leverancier van OZC

ozc kledingsponsor
• macron vandergijp •

 

 

Schilderwerken

grashoff

 

Schilderwerken

groot

 

Zonwering enz.

 

 

Electra & Elektronica

Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Fysiotherapie

Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Personeelsdiensten

RAAAK Personeel

 

Autowassen

BOB Autowas

 

Fotografie

digifotografie linda

 

Kinderopvang

bso KindeRdam

 

Club-ondersteuning

NAAR DE INFO-PAGINA

 

Via OZC •> naar  BOL

Start BOL-aankopen via OZC