Berichten bestuur

Bij elke vergadering van het (dagelijks) bestuur
is het eerste kwartier gereserveerd als inloopkwartier.
Een ieder kan dan vrij inlopen om vragen te stellen. 
Het dagelijks bestuur komt eens per veertien dagen op de dinsdag bij elkaar.

       
  Annelies Kerkum.    
       
 

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur aangekondigd
dat Annelies per 1 januari 2018 stopt als Penningmeester van OZC.
Prioriteiten moeten gesteld worden en die liggen bij Annelies op dit moment op een ander vlak.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we op passende wijze afscheid genomen van Annelies en haar bedankt voor haar vrijwilligerswerkzaamheden van de afgelopen decennia's.
Van een algehele stop is geen sprake en zal zij haar kennis en kunde gaan inzetten voor het project OZC 100 jaar.

Namens het bestuur,
Danny Schipper.


10 januari '18

 
   
   
   
 
   
       
  Selectie-trainers volgend seizoen door.   geplaatst op
11 jan. '18 
 
 
 

Op de nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur van OZC
met trots kenbaar gemaakt dat ook volgend seizoen
de heren Peter Potter en Just Riet voor de selectie staan.

Dit geeft OZC handen en voeten aan de ambitie
waar we allemaal naar streven.

We hopen de komend maanden nog wat aanvullingen
voor de selectie te mogen begroeten zodat we
welbeslagen het nieuwe seizoen kunnen starten.
Zowel veld en zaal 2e klasse. ;)


Met sportieve groeten,
Het bestuur
De TC-Senioren 
 

 
 

.

.. & ...

   
   
 

   
  Voldoen van achterstallige (!) contributie.   Geplaatst op
11 sept. '17
19:45u
 
       
 

Beste OZC’ers,

Tijdens het financieel afsluiten
van het vorig seizoen
zijn we op een aantal zaken
gestuit m.b.t. de contributies.

Door het invoeren van financiële
gegevens m.b.t. de contributie
in sportlink komen de afwijkingen
beter naar voren en worden we automatisch geïnformeerd vanuit het systeem.

Een aantal voorbeelden.

  • Contributie is nog niet betaald seizoen 2016-2017.
  • Contributie is niet volledig betaald, er staat nog wat open.
  • Er is te weinig betaald omdat de automatische overschrijving
    nog niet is aangepast i.v.m. verhogingen. 

 
Om het u makkelijker te maken krijgt u
deze week een herinneringsmail met het verzoek
het openstaande bedrag over te maken op onze rekening
met nummer NL75 INGB 0006 5215 32.


Buiten het feit dat we u moeten informeren, heeft ook u als lid
een inspanningsverplichting om te zorgen dat het betalen
van uw contributie goed verloopt.

We hopen via deze laatste actie het seizoen 2016-2017 af te kunnen sluiten om alle energie in het huidige seizoen te kunnen investeren.

Wij vragen u het verschuldigde bedrag
uiterlijk 22 september over te maken.

Indien de financiële verplichting niet nagekomen wordt
zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen met als uiterste
middel u als niet speelgerechtigd te noteren totdat
de financiële verplichting is nagekomen.

Uiteraard willen we dat niet, dus voorkom
dat we deze stap moeten zetten.

Met vriendelijke groeten,
Danny
Voorzitter OZC   
       
   
 
   
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC

klaverblad
• voor al uw verzekeringen •
 

 

Macron: leverancier van OZC

ozc kledingsponsor
• macron vandergijp •

 

 

Schilderwerken

grashoff

 

Schilderwerken

groot

 

Zonwering enz.

groot

 

 

Electra & Elektronica

Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Fysiotherapie

Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Personeelsdiensten

RAAAK Personeel

 

Autowassen

BOB Autowas

 

Fotografie

digifotografie linda

 

Kinderopvang

bso KindeRdam

 

Club-ondersteuning

NAAR DE INFO-PAGINA

 

Via OZC •> naar  BOL

Start BOL-aankopen via OZC