Berichten bestuur

Bij elke vergadering van het (dagelijks) bestuur
is het eerste kwartier gereserveerd als inloopkwartier.
Een ieder kan dan vrij inlopen om vragen te stellen. 
Het dagelijks bestuur komt eens per veertien dagen op de dinsdag bij elkaar.

       
 

E-mail bericht "contributie'

   
  Op 18 april is, per e-mail, een bestuursbericht
over het onderstaande gezonden.
Klik hier om het bericht in te zien. 
 
   
 
   
 

Contributie.

  geplaatst op
29 mrt '18   (22:50)
 

 
Het bestuur van OZC wil een ieder aanspreken op hun eigen verantwoordelijk omtrent het betalen van de contributie van anderen of voor hunzelf.
Het kost enorm veel tijd en uiteindelijk frustratie om achter leden aan te “jagen” om de contributie op tijd binnen te krijgen.
We doen via deze wijze met klem een beroep op uw eigen verantwoordelijk om de contributie op tijd en het juiste bedrag te betalen en zelf hierin proactief te acteren.

Mogelijk bij het lezen zal u misschien uw schouders optillen en afvragen waarom wij als bestuur deze mailing naar u toesturen.

Onderstaand zullen wij u kort meenemen en informeren wat e.e.a. inhoud welke betrekking heeft op de contributiegelden.
 

 

 

Klik hier voor
een pdf-versie
van dit bericht 
op A4-formaat.

   
1. De zaalkosten dienen betaald te worden.
2. De bondskosten dienen betaald te worden.
3. De energiekosten moeten betaald worden.
4. Het onderhoud van het pand moet betaald worden.
5. De afvalkosten moeten betaald worden.
6. Aanschaf van materiaal en materieel.
7. Goed overzicht hebben van de in en uitgaven.
8. Efficiënt inzet van vrijwilligers en de vele uren die hier
     in worden gestoken.
9. Enzovoorts.
   
 

 
Zomaar een aantal voorbeelden en daarbij dienen deze kosten gelijk betaald te worden zodra deze verplichtingen zijn aangegaan.
U kunt begrijpen dat als de contributie achteraf of te laat wordt betaald, de kosten en baten scheef gaan lopen en het resultaat pas in het nieuwe seizoen in orde is.
Dit kan tot gevolgen hebben dat we geen investeringen kunnen doen, immers geld wat je niet heb kan je niet uitgeven.

Ook hier een aantal voorbeelden.

   
   
• Geen materiaal aanschaf.
• Geen wedstrijdshirts of niet voor aanvang nieuwe seizoen.
• Geen activiteiten die geen geld opleveren voor de  vereniging.
• Geen extraatjes.
• Geen ……. enzovoorts.
   
   
Om het nog interessanter te maken willen wij u meenemen in een aantal voorbeelden waarom het zo veel tijd kost om de contributie van +/- 250 leden op tijd en met de juiste bedragen binnen te krijgen.
 
   
 
 • De maandelijkse bedragen die worden overgemaakt. Helaas zijn dit soms niet de juiste bedragen omdat deze niet worden aangepast.
 • De regeling met de Rotterdampas. 
 • De regeling jeugdfonds. 
 • De betalingsregelingen met leden. 
 • De diverse toezeggingen die niet nagekomen worden.
 • Hoogte van de contributie op leeftijd onder de aandacht brengen. 
 • En natuurlijk de leden die niets laten horen en dus regelmatig geïnformeerd moeten worden. 
 • En de trieste constatering dat van alle faciliteiten en sportmogelijkheden gebruikt wordt gemaakt zonder te betalen terwijl men weet dat men contributie plichtig is.
   
 

 
U ziet een heel relaas wat contributie inhoud en welke moeite gedaan moet worden om financieel gezond te blijven.
Voor de duidelijkheid hier is de ledenadministratie en penningmeester uren per week mee bezig om uw administratie bij te houden en dat kan niet de bedoeling zijn.

We willen allemaal dat onze vereniging groeit en bloeit en daar hoort deze verplichting ook bij.

U kunt via de hieronder staande link bepalen welke juiste bedragen moeten worden overgemaakt. lidmaatschap_contributie

Mariëlle heeft een mailing verstuurd naar degene die bovenstaande betreft en hierbij het dringende verzoek gehoor te geven en tot actie over te gaan.

   
 

 Mocht u het juiste bedrag op de juiste datum overmaken: u kunt dit bericht als informatief beschouwen. ;)

Hopend een ieder voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er nog onduidelijkheden zijn, dan weten jullie mij ongetwijfeld te vinden.

Met sportieve groeten, Danny Schipper

   
 
  
   
       
    
  
   
       
 

Resultaat van de beslissingswedstrijd.
 

  geplaatst op
21 mrt '18   
 

Afgelopen zaterdag 17 maart 2018 zijn we
via een spannende omweg gepromoveerd
naar de 2e klasse in de zaalcompetitie.

Een mooie uitdaging voor het volgend seizoen
met als doelstelling minimaal handhaving.

Deze uitwedstrijd, door veel publiek bezocht, is met een
zeer goed resultaat behaald. De kenners zullen zeggen
dat de spanning en emotie een weerslag heeft gevormd
op de uitvoering, maar daar zal, gezien het resultaat,
niemand om malen.

De selectie is groots door supporters ontvangen
waarna het feest in onze kantine los kon barsten.

Ook werd de C1 gehuldigd voor hun mooie prestatie
om zaal kampioen te worden.

We kunnen nu met trots zeggen we zijn een 2e klasser
en dat smaakt naar meer. We gaan het veld weer op
en ook daar staat ons vlaggenschip er goed voor,
dus hou je agenda maar vrij.

Tot zover even vanuit het bestuur
en geniet nog maar even van de beelden.

Het bestuur.

21 maart 2018

 

Bekijk ook de pagina 'promotie wedstrijd' nog eens.
 

 

....

 
 • Korte impressie-film van de wedstrijd (You Tube).
   
   

 

 • Lange film van de wedstrijd (You Tube).
     
 
    
 
 
   
 
   
       
 

Annelies Kerkum.

   
       
 

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur aangekondigd
dat Annelies per 1 januari 2018 stopt als Penningmeester van OZC.
Prioriteiten moeten gesteld worden en die liggen bij Annelies op dit moment op een ander vlak.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we op passende wijze afscheid genomen van Annelies en haar bedankt voor haar vrijwilligerswerkzaamheden van de afgelopen decennia's.
Van een algehele stop is geen sprake en zal zij haar kennis en kunde gaan inzetten voor het project OZC 100 jaar.

Namens het bestuur,
Danny Schipper.

10 januari '18

 
   
   
   
 
   
       
 

Selectie-trainers volgend seizoen door.

  geplaatst op
11 jan. '18   
 

Op de nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur van OZC
met trots kenbaar gemaakt dat ook volgend seizoen
de heren Peter Potter en Just Riet voor de selectie staan.

Dit geeft OZC handen en voeten aan de ambitie
waar we allemaal naar streven.

We hopen de komend maanden nog wat aanvullingen
voor de selectie te mogen begroeten zodat we
welbeslagen het nieuwe seizoen kunnen starten.
Zowel veld en zaal 2e klasse. ;)


Met sportieve groeten,
Het bestuur
De TC-Senioren  

 

.

.. & ...

   
   
 

   
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC

klaverblad
• voor al uw verzekeringen •
 

 

Macron: leverancier van OZC

ozc kledingsponsor
• macron vandergijp •

 

 

Schilderwerken

grashoff

 

Schilderwerken

groot

 

Zonwering enz.

 

 

Electra & Elektronica

Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Fysiotherapie

Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Personeelsdiensten

RAAAK Personeel

 

Autowassen

BOB Autowas

 

Fotografie

digifotografie linda

 

Kinderopvang

bso KindeRdam

 

Club-ondersteuning

NAAR DE INFO-PAGINA

 

Via OZC •> naar  BOL

Start BOL-aankopen via OZC