News: Kantine Zaken

   naar AGENDA       Geplaatst op:
  Naar kantinediensten.
   
         
  .... . .... .  
         
         
         
         
         
         
  Nieuwe prijzen m.i.v. 19 augustus 2017 !   17 augustus
2017
 


Aanstaande zaterdag gelden nieuwe prijzen !

Enkele artikelen zijn in prijs verhoogd.
De verhoging is minimaal en alleen waar noodzakelijk.

Ouders die gepast geld meegeven aan hun kind: let op !

Klik op de hieronder geplaatste prijslijst
voor een grote weergave !

   
 

 

SNOEP GEZOND ‼ 

   
         
 
 
   
         
         
  Sleuteladres kantine(s).   do 21-1-'16
 


Voor de sleutel van de kantine (de Enk)

moet je zijn bij Elza Burg (06 13 23 17 20).
Zie ook de website kantinedienst.

 (Ben Schipper)

   
         
 
 
   
         
         
     
         
  OZC kantine sporthal de Enk
 
    24 december 2015
Danny Schipper
  OZC kantine Sporthal De Enk !!!
Als we het snel lezen valt het niet op, maar er is wel degelijk een belangrijk stukje tekst toegevoegd, namelijk Sporthal !!!

Dat vergt de nodigde tekst en uitleg.

We zijn eind november geconfronteerd met het feit dat er geen exploitatie en horeca-vergunning rust op de sporthalkantine De Enk. Dit hield en houdt in dat er geen consumpties mogen worden verkocht (alle soorten consumpties). Dit heeft te maken met de exploitatie-vergunning.

Na de constatering door de gemeente zijn er vele gesprekken geweest en de afspraak werd gemaakt dat wij vanuit de Gemeente een informatie/voorstel zouden krijgen en dat we dispensatie zouden krijgen voor de maand december.

Tsja, de debacle was compleet toen op onze bekerwedstrijdavond een officieel schrijven in ons handen werd gedrukt dat onder geen beding geschonken mocht worden, in dit geval licht alcoholische dranken. We zullen jullie de details verder besparen, maar het mag duidelijk zijn dat deze avond iets anders verlopen is.
Overigens, de Enk zal wel goed vol ;)

De besturen van OZC en Atomium ‘61 zijn samen met Sportsupport in de hoogste boom geklommen en hebben gedreigd de wethouder en de media in te schakelen als dit probleem, dat zij zelf hebben veroorzaakt, niet wordt opgelost.
Op maandag 14 december hebben de besturen van OZC en Atomium ‘61 op het stadhuis met de Gemeente Rotterdam aan tafel gezeten om dit te bespreken. En toen zijn we er gezamenlijk in geslaagd om voor alle partijen een oplossing te bereiken.

In het kort zullen we jullie informeren wat e.e.a. inhoud.

OZC zorgt voor alle zaken in het gehele vergunningstraject die nodig zijn om een horeca te mogen exploiteren. De kosten wordt gedragen door de Gemeente Rotterdam. De exploitatie wordt door beide verenigingen verzorgd. Dit moet door OZC en Atomium ’61 nog worden uitgewerkt. OZC is het aanspreekpunt voor de Gemeente Rotterdam. Niet onbelangrijk is dat de apparatuur en de elektra wordt nagekeken en waar nodig vernieuwd.

Aangezien er maar één exploitant kan zijn (OZC) zullen evenementen in de Sporthal waar behoefte is van invulling van de Horeca een verzoek worden ingediend bij OZC. OZC zal in overleg met Atomium ‘61 de invulling verzorgen of de organiserende partij toestemming geven om het horeca gedeelte te mogen gebruiken.
De baten zijn overigens voor de verenigingen, zeker niet onbelangrijk.
Oja en dat voor de komende 5 jaar.

Beide besturen zijn tevreden met deze constructie. E.e.a. dient nog wel te worden besproken en vastgelegd. Gezien de onderlinge relatie van beide besturen zien we daar geen onoverkomelijke hobbels in. De gesprekken met beide besturen zullen begin januari aanvangen.

Deze hele situatie heeft behoorlijk wat weerslag gehad op een aantal gemoederen en mijn speciale dank gaat uit naar Yvonne Sap.
Zij is tijdens het hele proces betrokken geweest en handhavers die ons zouden moeten controleren tegen heeft kunnen houden. Yvonne bedankt.

Conclussie.
Commercieel gezien is het een mooie stap. We erkennen dat de invulling een nieuwe uitdaging is. We kunnen ervaringen opdoen m.b.t. het exploiteren van een “eigen” (gezamenlijke) hal.
En wie weet ……
 
 

Klik hier en
lees het bericht
in een afdrukbaar pdf-bestand.

 

  Hopend een ieder voldoende te hebben geïnformeerd,
Danny Schipper,
voorzitter OZC.                                        24 december 2015 

 
   Geplaatst op
28-12-'15 (red)
 
 
 
 
         
       
  Werkzaamheden barpersoneel
 

 14 augustus 2015
Danny Schipper

 

 

Wat moet je doen en waarmee moet je rekening houden.

Klik hier en lees meer over de volgende onderwerpen:

- Aanvang bardienst.
- Tijdens de bardienst.
- Einde bardienst.
- Afsluiten gebouw.
- Diverse zaken.
- Neem conact op met Ben als er iets aan de hand is.

Ben schipper (8-09-'15)

 
 
 
 
  Naar pagina Competitie-programma
  
   
 
 
   
     
       
 
 

 

SPONSORS

 

vertrouwde hoofdsponsor OZC

klaverblad
• voor al uw verzekeringen •
 

 

Macron: leverancier van OZC

ozc kledingsponsor
• macron vandergijp •

 

 

Schilderwerken

grashoff

 

Schilderwerken

groot

 

Zonwering enz.

 

 

Electra & Elektronica

Nicolai Degens en Patrick Kulman Techniek

 

Fysiotherapie

Maatschap Fysiotherapie Carnisse

 

Personeelsdiensten

RAAAK Personeel

 

Autowassen

BOB Autowas

 

Fotografie

digifotografie linda

 

Kinderopvang

bso KindeRdam

 

Club-ondersteuning

NAAR DE INFO-PAGINA

 

Via OZC •> naar  BOL

Start BOL-aankopen via OZC